Denizcilikte “seren tirizi”ne verilen diğer ad...

Lambasa,
Lambesa,
Seren tirizi,
(İng. Yard Batten)
Denizcilikte seren tirizine verilen diğer ad.
Yelkenli gemilerde, serenin aşınmaması için direğe vurulan tiriz.
Ağaç direkleri sağlamlaştırmak üzere direkler üzerinde bulunan demir çemberlerin, serenlerin mayna veya hisa edilmeleri sırasında hasara uğramaması için direklerin pruva tarafına ve demir çemberler üzerine konulan uzun ağaç tiriz. Seren tirizi de denir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ