Bir olayın belli bir toplumda ve belirli bir süre içinde görülüş sıklığı, görülme sıklığı ...

İnsidans,
İng. incidence
Sıklık, insidans
Görülme sıklığı.
Görülüş sıklığı.
Belli bir toplumdaki, belirlenmiş bir süre içinde ortaya çıkan yeni olguların salt sayısı.
Bir olayın belli bir toplumda ve belirli bir süre içinde görülüş sıklığı.
Belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ