Bir devletin başka bir devlete verdiği ihtar...

Ültimatom,
Latince Ultimus, Ultimatus (son,nihai) 
Fransızca ultimatum.
İngilizce ultimatum.
Bir devletin başka bir devlete verdiği ihtar.
Bir tarafın karşısındaki bir ya da daha fazla partiye sunduğu ve sonrasında tartışmaya yer bırakmadığı son teklife, son şansa verilen isimdir.

Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota.
Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma.
Uluslararası ilişkilerde, bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota denilmektedir. Kabul edilmez ise devletler arasında savaş başlar. Günlük kullanımda ise, uyulması gereken kuralları kesin ve mutlak bir lisan ile anlatmaya da ültimatom denir.
Eğer ültimatom verilmiş ise karşı taraf ya da taraflar kendilerinden istenilenleri yapmak durumundadır, aksi halde ültimatom veren taraf güç kullanır ya da başka yollara başvurur. Genelde devletler arasında kullanılan ültimatomlar savaştan önceki son adım olarak görülür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ