Yurdumuzda yetişen sofralık bir üzüm cinsi...

Pamit,
Üzüm (Vitis) yeryüzünde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden birisidir. Tarihçesi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanır. Anavatanı Anadolu'yu da içine alan Küçük Asya, Kafkasya'yı da kapsayan bölgedir. Diğer meyvelerle kıyaslandığında en fazla çeşide sahip olan türlerden biridir.  Üzümün 15.000'nin üzerinde üzüm çeşidi bulunduğu tahmin edilmektedir.

Hönüsü,
Uslu, 
İlkeren, 
Künefi,
Yurdumuzda yetişen sofralık bir üzüm cinsi.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ