Urları inceleyen tıp dalı...

Onkoloji,
Fr. oncologie,
Yun. oncologie,
İng. oncology.
Urları inceleyen tıp dalı.

Tıp ilminin konusu urlar olan kolu.
Onkoloji kanserin oluşumu, nedenleri, kalıtımla ilişkisi, tanısı, tedavisi, kanserle ilgili istatistikler ve kanserden korunmayla ilgilenen tıp dalıdır.
Kanserbilim.
Tümör bilimi, 
Tümörlerin nedenleri, gelişimleri, klinik seyir ve tedavilerini konu alan bilim dalıdır. Kanser bir tümör türüdür, kötü huylu (kötücül, habis, malin) tümörleri ifade eder.

Onkoloji; vücutta var olan tümörlerin oluşumu, nedenleri, tanısı, tedavisi ve kalıtımla ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Kanserli hücreleri incelediği gibi kanserli olmayan hücreleri de inceler. Kanserin ilaçla tedavisi anlamına gelen Kemoterapi uygulamalarını inceleyen tıbbi onkoloji aynı zamanda kanserden korunma, kanser taraması ve erken tanı uygulamalarını da inceler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ