Takma ad ...

Müstear,
Takma,
Mahlas,
Arapça, Müstear, (ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ).
Arapça, ödünç almak anlamındaki ariyet kelimesinden türetilmiş.
Eğreti olarak alınmış, takma.
Ödünç alınmış demek olan müstear kelimesi; Arapça istiare kelimesinden türetilmiş.

Lakap,
Unvan,
Takılmış ad.
Arapça, lakap, lakab [ لقب ].
Asıl isminden başka sonradan takılan ad. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ