Sümer mitolojisinde güneş tanrısı ...

Utu,
Şamaş,
Sama,
Sümerlerde güneş tanrısı.
Sümerlerin ana tanrıçasıdır.
Sümer mitolojisinde güneş ve adaletin tanrısı. 
Her şeyi yaratan, bütün işi iyilik olan büyük tanrıdır. 
Utu, Nanna ile Ningal'ın çocuğudur. 
Ay tanrısı Nanna (Sin) oğludur. 

Asur ve Babil'de tapınılan Güneş tanrısının Akadca adı Şamaş veya Sama'dır.  Sümer mitolojisindeki Güneş Tanrısı Utu'nun karşılığıdır. 

Sümerler: 
MÖ 4000 – MÖ 2000 yılları arasında Güney Irak’ta (Mezopotamya'da) yaşamış ve medeniyetin temelini atmışlardır. Yazı ve astronomi ilk kez Mezopotamya’da Sümerlerle ortaya çıkmıştır. Sümer dini çok tanrılı bir din olup, tanrılar insan görünümündedir. İnsanüstü güçlere sahip bu tanrılar ölümsüz varlıklar. Diğer insanlar gibi, tanrılarında çocukları, eşleri, aileleri var. Her şehrin bir koruyucu Tanrısı var ve o tanrı, şehrinin iyi yaşam sürmesinden sorumludur. 

Enlil; Sümer mitolojisinde yeryüzü tanrısı,
Ea; Sümer mitolojisinde su tanrısı,
İnanna; Sümer mitolojisinde aşk ve savaş tanrıçası,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ