Saygıdeğer...

Afif,
Arapça, afif, (ﻋﻓﻴﻒ)
Sayın, 
Muhterem.
Kötülük ve günahtan uzak olmak.
Hürmete layık.
Saygıdeğer.
Doğru, dürüst, sahtekar olmayan.
Kendisine saygı gösterilmeye değer, muhterem.
Konuşma ve yazışmalarda hitap edilen veya adı geçen kimselerin isimleri başına getirilen saygı sözü, sayın, muhterem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ