Kısmi...

Tikel,
Kısmi,
İng. partial.
Alm. teilweise
Frn. partielle (feminine).
Bir kısmı, bir parça, bir bölüm.
Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, cüzi, 
Tikel'in karşıtı tümel.
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel.
Arapça kısmi, (جزئي)
Cüzi, 
Az, azıcık, pek az.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ