İnleme, inilti ...

 
Enin,
Arapça, enin, انين 
Nale, 
Ünan, 
İnilti, 
İnleme, 

Renin, 
Vale, 
İnilti, 
Nahit.

Acı ve sızıdan inleyiş.   
Arapça, Nale, İnleme. 
Osmanlı Döneminde, Renin. 
Yüksek sesle inleme, 
Renanet. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ