Hukuksal sonuç doğuran eylemi gerçekleştiren kişi ...

Fail,
Hukuksal sonuç doğuran eylemi gerçekleştiren kişi .
Arapça fail, (ﻓﺎﻋﻞ) 
Eski dilde, fail,
Eden, yapan, işleyen.

Hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen kimse.
Arapça, fail sözcüğü, yapmak, işlemek anlamındaki  fal sözcüğünden türetilmiştir. 
Yapan, işleyen kimse.
Eskiden, Dilbilgisinde  özne demektir.
Bir fiilin ifade ettiği işi yapan veya bildirdiği durumu yüklenen kimse veya şey, özne.
Arapça,  faaliyet, (ﻓﺎﻋﻠﻴ]ﺖ).
Fail olma, bir fiil ve amelde bulunma durumu.
Etkili olma, tesir etme hali.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ