Hıristiyanlıkta Fransız protestanlığına verilen ad ...

Kalvenizm,
Kalvinizm,
İng. Calvinism,
İskoçya'daki Kalvenizm Presbiteriyen olarak adlandırılmıştır. 
Kalvenizm, John Calvin'in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hristiyanlık mezhebidir. Bu dinsel inanç sistemi, ilk kez Cenevre'de, daha sonra Hollanda, İskoçya, Almanya ve Fransa'da kurulan yeni kiliselerde örgütlendi. Bu mezhep Fransa'da Nant Fermanı ile kabul edildi.

Huguenots,
Fransızca: Les huguenots,
Reform geleneği izleyen etno dini bir Fransız Protestan grubudur.
Huguenotlar, Protestanlık Reformu geleneğini kabul eden Fransız Protestanları' dır.
Fransız Dinleri Savaşı olarak bilinen bir dizi dini çatışma, 1562-1598 arasında yaşandı.
Bu dönemdeki en önemli olay, 23 Ağustos 1572 tarihinde Paris’te başladı. Katolik milisler, ellerinde bıçak ve kılıçlarla Protestanları evlerinden dışarı çıkarıp boğazlarını keserek Paris’i kan gölüne çevirdiler. Bütün Fransa’ya yayılan Aziz Bartolomeus Yortusu (Saint Barthelemy) kıyımı oldu. Paris’teki hemen bütün Huguenot önderleri yok edildi, bütün ülkede binlerce Protestan katledildi. Bu kıyım Fransız tarihinin en karanlık sayfalarından birisini oluşturmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ