Güneşte veya hafif alevde kurutulmuş et...

Kadit,
Kadid,
İng. kadite,
Arapça: kadid.
Kurutulmuş et.
Çok zayıf.
İskelet,
Güneşte veya hafif alevde kurutulmuş et.

Eski dilde Güneşte veya hafif alevde kurutulmuş et.
Pek zayıf, kuru ve çelimsiz insan.
Etleri dökülmüş olup yalnız kemikten ibaret olan gövde. 
Arapça, ḳadd; ince ince uzunluğuna kesmek kelimesinden kadіd sözcüğü türetilmiş.
Çok zayıf, iskelet gibi kalmış, kurumuş kalmış.
Çok zayıf kimseler için kullanılır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ