Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme...

Tediye,
Arapça tediye, (ﺗﺄﺩﻳﻪ)
Eskiden, Ticarette para vb. bir şey verme, ödeme.
Eski dilde, gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme.
Arapça ödemek yerine ulaştırmak anlamındaki eda, sözcüğünden türetilmiştir.
Tediye, Ödeme.
Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme.
Ödenmiş para. 
Verilmiş borç.
Borcunu vermek.
Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor.
Para desteği anlamına da gelir. 
Ek ödeme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ