Genişliğine, enine ...

Azran,
Enine, genişliğine,
Arzani,
Arapça arzani, (ﻋﺮﺿﺎﻧﻰ)
Enine, genişliğine.
Arapça arzen, arzan (ﻋﺮﺿﺎً),
Arapça genişlik anlamına gelen arz kelimesinden türetilmiş; tenvinli şekli ile arzan olmuştur.
Enine, genişliğine, genişlik bakımından.
Enlem dairesine göre.

Arzan sözcüğünün diğer anlamları;
Türkmen ve Tatarca da ucuz anlamında kullanılmaktadır.
Rahat,
Hoşgörülü,
Koskocaman.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ