Evren ...

Kainat, 

Cihan, 
Alem, 
Kozmos.
Evren.
İngilizce: univers, 
Fransızca: univers, 
Almanca: Weltall

Gök varlıklarının bütünü, kainat, cihan, alem, kozmos.
Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar.
Bütün gökcisimlerinin içinde yer aldığı düşünülen sonsuz varlık.
Bütün yıldızları, gökadaları, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan maddeyle dolu uzayın bütünü.
Belirli bir özelliği gösteren bireylerin tümünün oluşturduğu topluluk.

Evren kelimesinin halk dilinde diğer anlamları;
Azdehar, Acdaha, Ajdağar, Ajdiyar,
Büyük yılan.
Bürsan, Bükü, Bike,
Ejderha, Ejder,
Canavar.
Dragon,
Suban,
Tinnin, 

Büyük, yüksek.
Boylu boslu, iri yarı, yakışıklı.
Zaman,
Deniz hortumu.
Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam.
Kahraman, yiğit.

Evren Bilimi; Kozmoloji, Kevniyat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ