Eski Türklerde Yeraltı Tanrısı ...

Erlikhan,
Eski Türklerde Yeraltı Tanrısı.
Erlik Han,
Türk Mitolojisinde Kötülüğün Efendisidir.
Yeraltı Tanrısı Erlik Han ölüme ve kötülüğe hükmeden tanrısıdır. Yeraltının en alt katmanında çamurdan yapılmış bir sarayda oturur. Ölümün açıklaması yeraltı dünyası ile ilgilidir. Tıpkı Yunan mitolojisindeki Hades gibi Türklerin yeraltı tanrısı Erlikhan da ölülerin dünyasına hükmediyordu. 

Korkulan, saygı duyulan yeraltı tanrıları kötülüğün sembolü olarak kabul edildi. Türk ve Altay mitolojisinde kötülük yapan ruhdur. Gök Tanrının oğludur. Eski Türklerin inancı gereği yeraltı aleminin efendisidir. Erlik sözcüğüne yerlik de denir.

Yeraltı tanrısına, Moğollar Erleg veya Yerleg derler. Macar mitolojisinde ise Ördög ile eşdeğerdir Ülgen'in oğludur. Yer Tengri'nin yeğeni ve Kayra Han'ın torunudur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ