Divan edebiyatında manzum bilmece ...

Lugaz,
Arapça lugaz, (ﻟﻐﺰ)
Manzum bilmece,
Bilmece.
Divan edebiyatında manzum bilmece.
Eski divanlarda aruzla, halk edebiyatında hece vezniyle düzenlenmiş olan manzum bilmece.
Herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak yazılan manzum bilmecedir. 
Divan Şiirinde, herhangi bir varlığın ya da nesnenin özellikleri anlatılarak kurulan koşuk bilmece.
Divan edebiyatında, manzum bilmecelere lugaz denir.
Lugaz çözülürse insan, hayvan, eşya veya başka bir mana çıkar. 

Mesela; 
Hikmetullah şehrinin bir tanesi, 
Oğlunun karnında yatar annesi. 
Bu manzumun çözümünün cevabı İpek böceği'dir.

Başkaca bir anlamı;
Yolcuya zahmet veren çapraşık yol.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ