Büyük ve sert taş kütlesi...

Kaya,
İng. rock.
Frn. rock.
Alm. rock.
Kayaç,
Eski Türkçede sahre.
Büyük ve sert taş kütlesi.
Sert ve iri taş kütlesi.

Kaya Çeşitleri;
Bazalt, Granit, Andezit, Siyenit, Porfir, Diyabaz, Trakit, Kumtaşı, Kalker(Kireçtaşı), Obsidyen, Diyerit, Gabro, Alçıtaşı (Jibs), Mermer.

Yozgat yöresinde kaya sözcüğü Muhtar anlamında kullanılıyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ