Boş yere, beyhude...

Nafile,
Beyhude,
Boşuna, nafile.
Boş yere, beyhude.
Boş, gereksiz, faydasız.
Arapça nafile (ﻧﺎﻓﻠﻪ).
Arapça, Nafile kelimesi, karşılıksız vermek, anlamındaki nefl sözcüğünden türetilmiş. 
Nafile,
Boş, faydasız, işe yaramaz.
Boşuna, boş yere, beyhude.
Menfaatli olmayan. 
Ziyadeden olan.

Nafile sözcüğünün diğer anlamları;
Torun.
Ganimet malı. 
Bahşiş. 
Atiyye.
Fazladan yapılan iş.
Bir kimsenin dinen mecbur ve mükellef olmadığı halde sırf Allah rızasını kazanmak maksadıyle farz dışında kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve yaptığı her türlü hayırlı iş ve davranış için kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ