Birlikte, beraber anlamında eski bir sözcük...

Maan,
Cümleten,
Hep birden,
Hep beraber, 
Hep birlikte,
Bütün, hep.
Kaffeten, cemian.
Ceman, 
Umumen.

Arapça, cümleten, (ﺟﻤﻠﺔً) 
Arapça, cümleten sözcüğü, cumle’nin tenvinli şeklinden türetilmiştir.
Hep beraber, hep birlikte, ceman, umumen.
Birlikte, beraber anlamında eski bir sözcük.
Müştereken,
Omuzomuza,
Beraberce,
Müttehiden,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ