Bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısı...

Avogadro,
Avogadro sayısı,
Avogadro sabiti, 
Bir elementin bir mol'ündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir mol'ündeki molekül sayısıdır. Bu alandaki katkılarından dolayı İtalyan bilim insanı Amedeo Avogadro' nun (1776–1856) adı ile anılır. 

1811 yılında Avogadro, aynı sıcaklık ve basınç koşulları altında eşit hacimdeki gazların, türleri ne olursa olsun aynı sayıda molekül içereceğini keşfetti. Bu şekilde, atomların büyüklüğü ve ağırlığı doğru bir şekilde ölçümü yapılıyordu.

Avogadro sayısı NA6.023×1023 olarak kabul edilen 12 gram karbon-12’deki atom sayısıdır. Bu sayı her tür element, molekül veya bileşiğe uygulanabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ