Bir dinin inanç ve itikatla ilgili esaslarını inceleyen ilim dalı ve bu ilme ait kitap...

Akait,
Bir dinin inanç ve itikatla ilgili esaslarını inceleyen ilim dalı ve bu ilme ait kitap.
Arapça, akait, akaid, (ﻋﻘﺎﺋﺪ) 
Arapça, dini inanış, anlamındaki akіde kelimesinin çoğul şekli akaid.
İtikatlar, inanışlar.
Bir dinin inanç ve itikatla ilgili esaslarını inceleyen ilim dalı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ