Başsağlığı ziyareti...

Aza,
Arapça, (ﻋﺰﺍﺀ)
Yas, Matem.
Baş sağlığı dileme, taziye.
Başsağlığı ziyareti.
Ölü için ilk gün yapılan tören.
Başsağlığı.
Taziye.
Halk dilinde aza.

Aza sözcüğünün diğer anlamları;
Aza, 
Üye,
Vücut parçası, organ.
Bir bütünün parçaları.
Herhangi bir kuruluş, birlik, komisyon vb.ne bağlı olan kimse, üye.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ