Anlayış, düşünüş, zihniyet ...

Mantalite,
Fr. mentalite, 
Lat. mentalite,
İng. mantalite.
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, anlayış, zihniyet.
Mantalite, Anlayış,
Anlayış, düşünüş, zihniyet.
Düşünce, Düşünme yapısı.
Akıl gücü, anlayış.
Anlama işi veya biçimi, telakki, zihniyet
Anlama yeteneği, feraset, izan, zeka.
Hoş görme, halden anlama.
Ayırıcı bir nitelik olmak bakımından görüş, zihniyet.
Bir kimsenin anlama biçimi ya da anlama gücü.
Bir kimsenin benimsemiş olduğu düşüncelerin ve inançların tümüne verilen ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ