Velakin ...

Ama,
Amma,
Arapça amma, (ﻭﻟﻜﻦ)
Velakin,
Fakat,
Lakin,
Arapça Lakin, ama, fakat 
Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin, velakin.
Uyarma veya şartlı bir ifade niteliğinde olan bir cümleyi, başka bir cümleye bağlamaya yarayan bir söz
Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağlayan bir söz
Bir yargıyı veya bir buyruğu pekiştirmek için de kullanılan bir söz
Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilen bir söz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ