Üstü kapalı bir biçimde. ..

Zımnen,
Eski dilde, zımnen, 
Arapça zimnen, (ﺿﻤﻨﺎً).
Üstü kapalı bir biçimde, dolaylı olarak.
İng. implicitly
Üstü kapalı bir biçimde.
Arapça zimn, kelimesinden türemiştir.
Açık açık değil üstü kapalı şekilde, dolayısıyle.
Bir konuyu açık ve anlaşılır anlatmak yerine dolaylı yollara başvurarak anlatmak. 
Başka anlama gelecek şekilde, kinayeli konuşmak.

Üstü kapalı bir biçimde söylenen iğneleyici söz, tariz, taş.
Üstü kapalı bir biçimde dolaylı olarak; ima, ihsas, anıştırma, işaretleme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ