Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) başbakan veya bakanlar için milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenilen soru, istizah.

Gensoru,
Parlamenter sistemde yasamanın yürütmeyi denetleme yollarından birisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) başbakan veya bakanlar için milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenilen soru, istizah.

Soru önergesi.
İstizah,
Arapça, istizah, ( اِسْت۪يضَاحْ )
Belirsiz ve mübhem bir şey hakkında açık söylenmesini istemek. 
İzah istemek.
Milletvekillerince başbakan veya bakanlardan birine, açıklanması istenen bir hususla ilgili olarak sorulan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah. 
Gensoru; Bir mesele hakkında mebuslar tarafından başbakana veya bakanlardan birine açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenilen sual.
Açıklama talebi.
Açıklama istemek.

Gensoru, Bakanlar Kurulunun genel icraatları, ya da bir bakanın, kendi bakanlığında izlediği politika ve icraatlar hakkında, Meclisçe yapılan etkili bir denetim yoludur. Gensoru, sonunda güvenoyuna başvurulacak, bir genel görüşmedir. 
1961 Anayasası döneminde, milletvekilleri tarafından gensoru yoluna sık sık başvurulmuş olması, Meclisin ve Bakanlar Kurulunun çalışmalarını belli ölçüde aksatmıştır. Bu nedenle 1971 yılında Anayasada yapılan değişiklikle, gensoru verme yetkisi, siyasal parti gruplarına veya en az on milletvekiline tanınmıştır. Daha sonra tekrar 1982 Anayasası ile grup kurma hakkı yirmi milletvekiline çıkarılınca, gensoru verme hakkı da, parti gruplarına veya 20 milletvekiline tanınmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ