Türk halk müziğinde kullanılan dokuz telli bir saz...

Bozuk,
Tamburaya benzer bir çeşit saz.
Bağlamanın bir çeşidi.
Türk halk müziğinde kullanılan dokuz telli bir saz.
Halk musikimizde kullanılan, bağlamadan biraz büyük, sapı uzun, tambura ile cura arası bir saz.
Türk halk müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz.
Uzun hava. 
Bozlah, 
Bozlak, bir türkü, ezgi çeşidi.
Tambur benzeri, uzun saplı bağlama. 
(Halk edebiyatı terimi) 
Türkü çeşitlerinden biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ