Toz bulutu...

Nak,
Toz bulutu.
İng. cloud of dust, pother.
Havada oluşan yoğun toz.
Önce toz tanımını yapalım. Toz; çok küçük toprak parçacıklarından, çeşitli atıklardan, partiküllerden oluşan çok ince maddedir. Yerde, maddelerin üzerinde kalan, biriken parçacıklardır. 

Toz tanecikleri rüzgar vasıtası ile hareket ederler.  Rüzgar ile bu tozlar taşınır. Taşınım esnasında zerrecikler birleşerek sarı bir görüntü oluşturarak bulut şeklinde bir yapı meydana getirir. Bu yapı bulut şeklinde olduğundan toz bulutu olarak adlandırılır.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ