Şaşkınlıktan sersemleşmek. ..

Afallamak,
Şaşkınlıktan sersemleşmek.
Çok korkutmak, fazla sıkıştırmak.
Sersem, şaşkın, alık anlamındaki afal kelimesinden türetilmiş.
Şaşkınlığa düşmek, şaşkınlıktan sersemlemiş gibi olmak, şaşırmak.
Birini, bir kimsenin aleyhine kışkırtmak, fitlemek.
Yakmak, acıtmak.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ