Prens ve prenseslere verilen onur unvanı...

Altes,
Fr. altesse
İtal. altesse
Prens ve prenseslere verilen onur unvanı.
Prenslere ve prenseslere verilen unvan.
Bu unvana sahip olan kimse.
Eskiden, Osmanlı padişah ve şehzadelerine ve diğer islam memleketlerinin hükümdarlarına da batılılar altes derlerdi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ