Öldürme, yok etme, telef etme ...

İtlaf,
Arapça itlaf, (ﺍﺗﻼﻒ) 
Arapça, itlaf sözcüğü helak olmak, heder olmak anlamındaki  telef'den türetilmiştir.
Öldürme.
Gereksiz yere harcama, israf.
Mahv ve harap etme, bozma.
Öldürme, mahv ve harap etme, bozma.
İtlaf sözcüğü daha ziyade hayvanların öldürülmesi anlamında kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ