Kuruluşlarda idari, ekonomik ve politik otoritenin ortak kullanımı ...

Yönetişim,
Kurumsal Yönetim,
(Governance)
Kuruluşlarda idari, ekonomik ve politik otoritenin ortak kullanımı.
Yönetişim, toplum devlet ilişkilerinde karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir yönetim tarzını ifade etmektedir. İdarenin amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak, üst yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından, idare faaliyetlerinin yönlendirilmesi, yönetilmesi ve cmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir.

Yönetişim, toplum ve devlet ilişkilerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının karşılıklı etkileşimine, işbirliğine ve ortaklığına dayanan yeni bir yönetim tarzıdır. Yönetişim ortak akla dayalı, paydaşların çıkarlarını ve gelecek vizyonlarını gözeten, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, proaktif ve etkin bir yönetim tarzıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ