Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan (kimse). ..

Herzevekil,
Arapça, Farsça; (ﻫﺮﺯﻩ ﻭﻛﻴﻞ)
Ukala dümbeleği.
Boşboğaz.
Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan (kimse). 
Saçma sapan, gereksiz konuşan (kimse).
Farsça, herze ve Arapça vekil kelimelerinden türetilmiştir. 
Üstüne vazife olmayan şeylere karışan, her işe burnunu sokan kimse, ukala dümbeleği.
Boşboğazlığı ile meşhur kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ