Kıbrıs rakısı ...

Zuk,
Kıbrıs rakısı.
Kıbrıs Türklerinin geçmişteki tabiriyle zuk, bilinen adıyla rakı ya da Güney Kıbrıs'taki ismiyle uzo, ham maddesi üzüm olan alkollü bir içki çeşididir. 
Kıbrıslılar için geleneksel içkiler içinde yer alan zuk'un en belirgin özelliği, içerdiği anasondan kaynaklanan anason eteri yağıdır.

Eskiden bazı kahvehanelerin içki satma izni vardır. Bu kuruluşların sayısı söz konusu bölgede şarap üretimi yapılması halinde azalmakta, Lefkoşa, Mağusa gibi şarap üretmeyen kazalarda ise artmaktadır. 1921 nüfus sayımı araştırmalarına dayanılarak Müslüman nüfusun %25’inin kişi başına Hristiyanlar kadar içki tükettiği tahmin edilmektedir. İçkiler içerisinde birinci sırada şarap, ikinci sırada konyak ve üçüncü sırada Zuk (Kıbrıs rakısı) almaktadır. O yıllarda ithal edilen bira, lüks bir içki olarak görülmekte ve özellikle köylerde çok önemli olayların kutlanmasında sınırlı olarak tüketilmektedir.

Zuk kelimesinin diğer anlamları;
Kuşun, kursağında biriktirerek yavrusuna verdiği yem. 
Kuşun yavrularına verdiği yem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ