Katıksız, duru, temiz...

Safi,
Arapça, safi, (ﺻﺎﻓﻰ) 
Arapça arı, duru, açık olmak anlamındaki safvet kelimesinden türetilmiş.
Temiz, halis, saf.
İçinde saflığını bozacak başka bir şey bulunmayan, katışıksız, arı.
Masraf veya kesinti çıktıktan sonra kalan net kar, miktar, sayı vb.
Sadece, yalnız. 
Katıksız, duru, temiz.
Net.
Yalnız olarak, yalnız, sadece.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ