Kar küremekte kullanılan büyük kürek...

Hal,
Sıyırgı,
Ayalama,
Kar küreme küreği.
Kar küremekte kullanılan büyük kürek.
Kar küremekte kullanılan tahta araç.
Evlerin üstündeki karı atmakta kullanılan, büyük tahta kürek.
Kar küremekte kullanılan alete halk arasında ne ad. 
Damlardaki karı küremeye yarıyan bir çeşit kürek, ayalama.
Ayalama, Harmanda sap toplamaya veya damlardan karı küremeye yarayan araç. 

Sıyırgı kelimesinin başka anlamları;
Haşlanmış taze fasulye.
Haşlanmış, kılçıklı taze fasulye.
Orakla bir vuruşta biçilen ekin. 
Bağlam, tutam.
Orakla bir vuruşta biçilen ekin, ot.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ