Kaba ve çirkin olan ...

Galiz,
Arapça, galiz, (ﻏﻠﻴﻆ).
Arapça, Galiz sözcüğü, kalın, sert, katı olmak anlamındaki gilzet, kelimesinden türetilmiştir.
Kaba, çirkin, nezaket ve terbiye dışı
Kalın, sık, yoğun, kesif.
Tembel.
Kaba ve çirkin olan. 
Kaba ve çirkin, iğrenç.
Çirkin, kaba, terbiye dışı, kaba, ağır.
Terbiye dışı.
Yoğun, Kaba.
 Kokmuş madde.
Koyu, yoğun.
Kaba, çirkin ve iğrenç söz veya davranışlar.
Genellikle bir takım terbiyesiz söz ve davranışların sıfatıdır. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ