İletişim dizgesi birliği ...

Link,
İlişim,
Bağlantı,
İletişim dizgesi birliği.
İng. Link,
Bilgi ve haberlerin bir yerden başka yerlere iletilmesini sağlayan, telgraf, telsiz vb. meydana getirdiği haberleşme ağı.
İletişim dizgesi birliği.
İletişimi sağlayan dizgenin, teknik ağın birliği.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ