İktisatta "girdi" anlamında kullanılan terim ...

İnput,
Girdi,
Veri,
İktisatta "girdi" anlamında kullanılan terim.
Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı.
İngilizce, input data, input, 
Fransızca, donee dentree, donnee en entree, revenu,
Almanca, Eingabe
Bir sürece verilen, sağlanan özdek, erke ya da verilerin tümü.
Bir mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan üretim faktörleri ile aramalarının tümü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ