Hz. Muhammed'in aile üyelerine verilen ad...

Aliaba,
Arapça, aliaba, (آل العباء)
Ehli Aba,
(Arapça: حديث الكساء) 
Hz. Muhammed'in aile üyelerine verilen ad.
Peygamberimizin abası altına aldığı beş kişi.
Hz. Peygamber’i ve yakın akrabasından belli kişileri ifade eden, daha çok Fars ve Türk edebiyatında kullanılan bir tabir.

Hz. Peygamber’le birlikte abaya bürünenlerin sayısı beş olduğundan bunlar hamse-i aliaba, pençe-i aliaba diye de anılmışlar. Şia telakkisine göre aliaba’ya dahil olan fertler aynı zamanda Ehl-i beyt’i teşkil etmektedir.

İslam peygamberi Muhammed'in sırtında abası olduğu halde, abanın altına, Fatıma'yı, Ali bin Ebu Talib'i, Hasan'ı ve Hüseyin'i almasıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ