Haritada bir veri göstermek için kullanılan küçük sopa...

Gödeç,
Küçük sopa, çubuk.
Haritada bir veri göstermek için kullanılan küçük sopa.
Dersi kitaptan izlemek için öğretmenlerin kullandıkları ince değnek. 
Orkestra şefinin elindeki değnek. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ