Duyarga, dokunma duyusu ...

Lamise,
Arapça lamise, (ﻻﻣﺴﻪ)
Lamis kelimesinden türetilmiş.
Dokunma duyusu.
Dokunum.
Duyarga.
Bastırma,
Anten,
Duyarga, dokunma duyusu.

Deride bulunan reseptörler, dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi duyuları alır. Bundan dolayı deri, duyu organı olarak kabul edilir. Çeşitli duyuları alan reseptörler bütün vücuda dağılmış olmasına rağmen dağılım homojen değildir. Dokunma reseptörleri parmak uçlarında daha yoğun bulunur. Basınç reseptörleri daha çok el ve ayağın alt derisinde bulunur. Ağrı reseptörleri olarak görev yapan serbest sinir uçları aşırı sıcağa, basınca ve iltihaplanmış dokulardan salgılanan kimyasallara duyarlıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ