Az ıslaklık ...

Höl,
Az ıslaklık.
Islak, nemli.
Islaklık, rutubet.
Yaşlık, rutubet.
Yaş (toprak, çamaşır vb. şeyler için).
Sürülmeye, ekilmeye hazır duruma gelmiş tavlı toprak.

Höl kelimesinin diğer anlamları;
Tavukların altına fol olarak konulan yumurta biçimindeki lüle taşı.
Çocuk pisliği.

Höllük; 
Kundak çocuklarının altına konulan elenmiş ince toprak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ