Arpacık soğanı. ..

Kıska,
Arpacık soğanı. 
(Allium ascalonicum L.), 
Halk dilinde kıska.
Iska, İska, 
Fısga, Fisge, 
Gıska,
Sıska, Tıska, 
Arapça gizḥa.

Arpacık soğanı, yerel ağızlarda ıska, iska, fısga, fisge, tıska, sıska gibi isimlerle de anılır. Kıska bazı yörelerde soğan tohumu için de kullanılır. Arpacık soğanı, genellikle geleneksel soğan ve sarımsak arasında tanımlanan bir tada sahip küçük, uzun bir soğan türüdür. Arpacık soğanı pırasa, frenk soğanı, yeşil soğan, sarımsak ve beyaz, sarı ve tatlı soğan gibi diğer soğan çeşitleri gibi Allium ailesine aittir.

Arpacık soğanının bilinen başka isimleri şunlardır;
Garava, Galık, Kabala, Kabalak, Kıska, Fıska, İskeben, Göger, Fisil.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ