Yurtlanma, yerleşme...

İskan,
Yurtlanma, yerleşme.
Arapça iskan (ﺍﺳﻜﺎﻥ)
Yurtlandırma, 
Yurtlanma,
Türkmen Türkçesi ile yerleşdirme yer berme.
Arapça, iskan kelimesi, sakin olmak anlamındaki sukun kelimesinden türetilmiştir. 
Sürekli oturmak üzere bir yere yerleştirme, yerleştirilme.
Boş bir yeri insanlarla meskun hale getirme. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ