Türk müziğinde bir makamı kendi perdelerinden daha tiz ya da pes perdelerde çalma işi ...

Şet,
Arapça: şedd.
Eskiden, Klasik Türk müziğinde bir makamı kendi perdelerinden daha tiz veya pes perdelerde çalma işi.
Alaturka müzikte bir makamı kendi perdelerinden daha tiz ya da daha pes perdelerde çalma işi.

Şet, Şedd (Göçürmeli) Makamlar, Göçürülmüş makamlar;
Makamın yapısı bozulmadan karar sesinin farklı bir sese göçürülmesinden oluşan, kendine özgü geçkilerle ve seyir yapısı ile ait olduğu basit makamdan ayrılan makamlardır. 
Örneğin: Acemaşiran, Nihavend vs.

Şet, 
Şedd,
Eski dilde, Sıkarak bağlama, sıkma.
Tarikat mensuplarının bellerine şeyhlerinin, ahi ocağına, loncaya mensup çıraklara ise ustalarının törenle bağladıkları kuşak.
Sıkı sıkı bağlama, sıkma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ