Tibet'ten Hindistan'a kadar Changpa olarak bilinen insanların yaşadığı bölge...

Changtang,

Tibet'ten Hindistan'a kadar geniş bir alanı kapsayan bölge.
Tibet'ten Hindistan'a kadar geniş bir alanı kapsayan bölgeye Changtang denir. Bölgede yaz ayları kısa sürüyor ve ardından sert ve çetin kış soğukları başlıyor. Bu bölge, yüksek dağlar ve çok sayıda gölü barındırır. 

Bu zorlu topraklarda Kuzey Kutbu iklimi hüküm sürdüğünden tarım yapmak oldukça güçtür. Kutup rüzgarlarının etkili olduğu bu bölge, Changpa olarak bilinen yarım milyon insanın vatanıdır. Birçoğu, bu sert hava koşullarına rağmen yerleşik bir hayata geçmeyip, genellikle çadırlarda ve taş duvarlı derme çatma yerlerde barınıyor. Bunun nedeni, tek geçim kaynakları olan hayvanlarını besleyebilmek için otlak bulma arayışı. Bu yaşam biçimi ise onlara atalarından miras kalmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ