Teşebbüs ...

Girişim,
Teşebbüs,
Girişim, girişme.
Arapça teşebbus, (ﺗﺸﺒّﺚ)
Arapça, bir şeye yapışmak anlamında olan şebeѕ kelimesinden türetilmiş.
Bir işi yapmaya davranma, girişme, girişim.
Bir kimsenin bir suçu işlemek niyetiyle harekete geçmesi, fakat elinde olmayan sebeplerle fiilini gerçekleştirememesi durumu
Eski dilde, Yapışma, sarılma.
Bir işe girişme, teşebbüs.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ